Kontakti

Direktore: Sarmīte Šaicāne

Telefons: (+371)  64507135,  26265777

e-pasts: vv@balvi.lv, sarmite.saicane@balvi.lv

Adrese:  Pils 11, Viļaka, Balvu novads, LV-4583

  • Lietvede Vera Andrejeva, t. 64507135
  •  Ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis  Māris Zaremba
  •   Skolas medicīnas māsa   Amanda Orlovska                          

  • Skolas dežurants Daina Djatlova